campuspet loading

Campuspet Training köpeğiniz için uygun olan eğitim programını hazırlarken, sizi de bu programa dahil ederek, her koşul ve durumda siz ve köpeğinizin uyumlu bir takım olmanızı amaçlar.

Bu özgün eğitim programında köpeğiniz ev ve şehir kuralları için gerekli olan komutları öğrenirken, eğlenceli fiziksel egzersizler ve mental oyunlarla problem çözme becerilerini de geliştirecektir. İyi eğitilmiş bir köpek ancak iyi bir idareci ile mükemmelleşir. Bu program sizi köpek eğitimi ve idareciliği konusunda pratik uygulamalar ve teorik bilgilerle donatarak, iyi bir idareci olmanızı sağlayacaktır. Köpeğinizin eğitimi esnasında alacağınız idarecilik eğitimi,köpeğinizle ile ilgili ileride karşınıza çıkabilecek problemlerin çözümünde size yol gösterici olacaktır.

 

Campuspet Training Köpeğinizi Nasıl Eğitir:

  1. Motive ederek Eğitiriz: Motivasyon öğrenme sürecinde anahtar bir unsurdur. Pozitif deneyimler ve teşvik köpeklerin öğrenme konusundaki isteğini artırırken aynı zamanda özgüven desteğini de sağlar. Motivasyon aracı olarak "sözel destek" verir ve "sırtını sıvazlarız"
  2. Pozitif Atmosferde Eğitiriz: Köpekler sevildiklerini ve güvende olduklarını hissetmeye ihtiyaç duyarlar. Kabul edici ve sıcak  bir ortam, ürkütücü ve rekabeti körükleyici (Eğitim Çiftlikleri gibi) bir ortama nazaran öğrenmeyi daha çok destekler.
  3. Oyun Oynayarak Eğitiriz: Köpekler doğal öğrenicilerdir. Oyun fiziksel, duygusal ve sosyal alanlar gibi gelişim alanlarını desteklediğinden köpeğe yeni bilgiyi "oyun" şeklinde sunarız.
  4. Hareket Ederek Eğitiriz: Köpekler doğal olarak sürekli hareket halindedirler. Dikkat süreleri kısadır ve hareketsiz kalarak öğrenmeleri zordur.köpeklerin enerjilerini baş, gövde, bacaklar gibi tüm vücutlarını kullanabileceklerini etkinliklere yöneltiriz.
  5. Sosyalleştirerek Eğitiriz: Köpekler yavruluk döneminde kardeşlerini, yetişkin dönemde arkadaşlarını ( sahipleri, kendi türü veya diğer petler) izleyerek ve onlarla oynayarak çok şey öğrenirler. Sosyalleşmek öğrenmenin anlamlı bir yoludur.Sosyalleştiririz.
  6. Zihinsel Uyarım Sağlayarak Eğitiriz: Köpekler görerek, duyarak, dokunarak ve tadarak öğrenirler. Her duyu organı beyne giden bir yol olarak düşünülerse duyu organlarının dahil edildiği bir öğrenme sürecinde öğrendikleri bilgiler daha kalıcı olur.
  7. Tekrar Ederek Eğitiriz: Öğrendikleri komutların kalıcılığını sağlamak için tekrar ederek eğitiriz.
Genel Eğitim